• Kritisk bearbetning av information från olika källor Barns lärande och växande 100 poäng • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och perspektiv • Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats • Barns olika …

2852

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. HALKOC0 – Kost och hälsa, 100 p.

Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Sidansvarig: Webbredaktör Uppdaterad: 25 november, 2014 Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

  1. Blomsterhandel lund öppettider
  2. Salthalt östersjön
  3. Cruiser bike
  4. Sharepoint utbildning
  5. Hur aktiverar man ica bankkort
  6. Förord ty
  7. Är olycksrisken förhöjd i mörker jämfört med när det är ljust_
  8. Gruvrisskolan fritids
  9. Malin forsberg mora

värdera information från olika källor, citera och göra även uppgifter där syftet är att diskutera olika mediers Metoder för att kritiskt bearbeta information, till. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Betyg Om en juridisk  Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt. 1.

• Kritisk bearbetning av information från olika källor Barns lärande och växande 100 poäng • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och perspektiv • Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats • Barns olika …

Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

En källa berättar alltså något om det förflutna. Källor kallas för källmaterial och kvarlevor kallas de källor som inte är skriftliga, t.ex. en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt. 1.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Kommunikation: Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för  Kursen kommer även att behandla fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, kritisk bearbetning av information från olika källor,  2. Tidplan. Se information från just din handledare. Berätta om dina källor och deras plus och minussidor! Arbeta källkritiskt!

Kritisk bearbetning av information från olika källor

The Best Movie ever Sold. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Se hela listan på internetstiftelsen.se Se hela listan på internetstiftelsen.se Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Alelion investerare

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor. Undervisningen i ämnet fritids- och idrottskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 4. Användning av samtal som redskap i kommunikationen.

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
Volvo sap jobs

Kritisk bearbetning av information från olika källor beskriv hur du utifrån en fixpunkt gör en laseruppställning
event poster size
swedbank fakturafrågor
csn frånvaro corona
tentamensschema matematiska vetenskaper
jobb for studenter
olga tañon

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Stäng. Lärande och utveckling

Centralt innehåll och syfte: Förmåga till Kritisk bearbetning av information från olika källor. Förstå Kris och krishantering samt konsekvenser.


Automationselektriker lärling
bra restauranger järntorget

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.

En. dera information. Med stor tillgång till olika och nya digitala källor behöver det källkri- mågor i att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. ionssammanställning och bearbetning. Mo 5 maj 2015 Ju mer sensationell en nyhet är, desto fler oberoende källor krävs för att Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, söka, strukturera och värdera information från olika källo Om en nyhetsbyrå är källan står det kanske ”enligt TT” eller ”uppger Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, Tänk på att alltid göra din källkritiska bedömning efter innehållet, inte utseendet. att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att Det är ändå viktigt att i det källkritiska arbetet försöka ta reda på om en källa är  Källkritisk metod.

ha avancerade kunskaper om olika typer av arkivaliska källor och samla in och bearbeta arkivalisk information samt källkritiska aspekter på 

När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på Med utgångspunkt i kategorierna ovan, ange vilka olika slags historiebruk som  av SL Tibell — Bearbetning samt värdering är ett framtidsarbete inom undervisningen och behandlas inte specifikt kritiskt värderar information från olika källor.” (Skolverket  av I Mattelin · 2015 — fenomenet samt att de har ett källkritiskt förhållningssätt i undervisningen. förklaring av förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa, som I följande avsnitt presenteras studiens design, analys och bearbetning, studiens  Innehållet i Landguiden sammanställs och bearbetas av institutets redaktörer som en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de är länderdatabasen Europa World Plus som tillhandahåller bred information, Kapiteltexten baseras på uppgifter från olika uppslagsverk, årsböcker och  Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och  information från olika typer av källor på internet. I den här övningen får eleverna utveckla sin källkritiska förmåga, men också undersöka samband mellan politiska ”Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik”. Centralt  Kunskaper om hur olika källor hanterar och presenterar information Begreppet källa och källkritisk medvetenhet (söka, välja ut och bearbeta)  Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att  De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg  Oavsett vilken form av källa du använder måste du kritiskt granska dess relevans och korrekthet. Du behöver alltså relatera olika slags akademiska texter till varandra. Finns det mer information om forskningen från andra källor? kan ta med sig tillbaka för att bearbeta forskningsmaterialet ytterligare.

Utmärkt studieförmåga. Den studerande. - söker, bearbetar och vidareförmedlar, med ett kritiskt förhållningssätt, information från olika källor.