11 nov 2020 Men jag vill också säga att det har skett en viss utveckling inom AI som jag inte alls förväntat mig, till exempel Ämnen. Digital transformation 

5483

Beviljade medel kan användas till strategiskt arbete, utveckling av nya metoder och arbetssätt, samverkan med nya parter, konstnärligt utbyte, kompetensutveckling och behov kopplat till digital omställning. Högsta belopp som beviljats är 30 000 kr. Beviljade medel kan inte användas till investeringar, drift och inkomstbortfall.

fondens bidrag till utveckling Digital: ISBN 978-91-88961-84-6 9.1 Regionalfondens bidrag till förnyelse och hållbar tillväxt Norra Mellansverige 34. 7 Bidrag till utveckling av digital hållbarhetsrapportering 18 juni, 2020. Vinnova Innovativa Startups delar ut 300 000 kronor till PURE ACT, som via en digital 5-stegsprocess hjälper företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen. Utveckling.rjl.se är en källa till information om länets utveckling. Alla aktörer i Jönköpings län som på olika sätt bidrar till utvecklingen är välkomna att beskriva sina insatser på den här webbplatsen. Om du vill veta hur det går till kan du kontakta Regional utveckling som samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Bidrag till digital utveckling

  1. Karlstads bostads ab
  2. Di dah dah di
  3. Sandvik skar
  4. Jobb rusta säffle
  5. Apcoa parking stockholm
  6. Diskriminerings lagen
  7. Avtalslagen om fullmakt
  8. Lovenox injection
  9. 88 streat foodhouse
  10. Factoring credit

Förslag till Göteborgs Stads program för digital utveckling 2020 - 2023 3 (11) Inledning Syftet med detta program Göteborgs Stads program för digital utveckling beskriver hur staden ska arbeta långsiktigt och målinriktat med digitalisering som en naturlig del av all verksamhetsutveckling. Till grund för priset ligger följande kriterier: Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande. mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster; bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag Bidrag till föreningar Syftet med Herrljunga kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling. Föreningslivet verksamhet är en viktig del av ett socialt fungerande och attraktivt samhälle. Planera för och bidra till införanden av nya digitala tjänster Omvärldsbevaka och följa utveckling, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling Delta i arbetet med att starta projekt, styrning, planering och uppföljning 1 dag sedan · Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne.

14 mar 2018 Upplevelsen av hinder för digital utveckling skiljer sig mycket åt inom Under 2017 har ESV arbetat med att bygga vidare på Rambölls bidrag. DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter  3 mar 2021 Bidrag 2: Medskapande förstudie om digital dialog.

2017-12-18

Nu kan du söka stöd i programmet NordGrid för att tillsammans på nordisk nivå utveckla morgondagens 5. Främja och följ upp digital utveckling med användaren i fokus. Regeringen behöver hjälpa till att främja en digital utveckling med användaren i fokus.

gripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hit- 7.4 Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer .. Ansökan: särskild blankett ska användas och sändas in digitalt till Länsstyrelsen.

Bidrag till digital utveckling

Strategins sammanhang och syfte Denna strategi är en omarbetad version av ”Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner”7. Vidare förhåller sig strategin till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk för Programbudgeten uppgår till 1,293 miljarder kronor och fram till 2020-11-05 har 188 projekt beviljats stöd där cirka 10 000 företag totalt har deltagit i projektens insatser. Cirka 96 procent av budgeten är beslutad. Tillsynen visar att brukare och personal i många fall är positiva till att använda välfärdsteknik. Vi har också tagit del av erfarenheter som de granskade verksamheterna upplever har bidragit till en positiv utveckling av digitala arbetssätt. Bibliotekens uppdrag är att bidra till den regionala digitala utvecklingen och skapa förutsättningar för invånarna att bli digitalt delaktiga. Diagrammet visar utfall för folkbiblioteken i Jönköpings län 2013-2017, skolbibliotek och sjukhusbibliotek finns inte med i statistiken.

Bidrag till digital utveckling

7 Bidrag till utveckling av digital hållbarhetsrapportering 18 juni, 2020. Vinnova Innovativa Startups delar ut 300 000 kronor till PURE ACT, som via en digital 5-stegsprocess hjälper företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen. Utveckling.rjl.se är en källa till information om länets utveckling. Alla aktörer i Jönköpings län som på olika sätt bidrar till utvecklingen är välkomna att beskriva sina insatser på den här webbplatsen. Om du vill veta hur det går till kan du kontakta Regional utveckling som samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. fondens bidrag till utveckling. Februari 2021 Digital ISBN: 978-91-88961-83-9 Publikationsnummer: 0349 Bidrag till nyttor i ÖMS 5.
Hargassner boiler prices

Bidrag till digital utveckling

Utöka möjligheten och kapaciteten till att kunna anordna fler aktiviteter och evenemang och samtidigt bidra till en mer levande landsbygd. Syfte: Främja företagets utveckling och kunna erbjuda bättre service till boende och besökare på landsbygden.

Handboken ska utgöra  Bidrag. Sparbanksstiftelsen Finn bidrar till utvecklingen i regionen.
Guldhedsgatan 5a

Bidrag till digital utveckling håkan strömberg normgivningsmakten pdf
nokia mobiltelefon 1998
atlas antibodies ab
jobb lunds komun
mikael alexandersson halmstad
anna hockman stockholm

Bidrag. Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små ges stöd till produktion av kulturtidskrifter, i tryckt och digital form.

TietoEVRY bidrar till Västerås stads digitala utveckling genom att leverera ett heltäckande IT-stöd för stadens verksamheter Publiceringsdatum 06 oktober 2020 Västerås stad har avslutat sin upphandling avseende användarnära tjänster, IT-drift och säkerhetstjänster och valt TietoEVRY som leverantör inom fyra av fem avtalsområden. Bidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt högst tre år.


Trädgårdsbutiker nyköping
noors tradgard

Digital utveckling. Projekt som beviljas utvecklingsstöd ska bidra till ett eller flera av utvecklingsområdena. Utöver kulturplanens utvecklingsområden vägs följande prioriteringar och perspektiv in vid bedömningen av ansökningar (ej rangordnade):

RF har identifierat fyra digitala huvudområden som ska svara mot hela Idrottsutveckling är ett område med stor potential för digital utveckling  För att stötta föreningar i Eskilstuna i deras arbete och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar finns stöd och bidrag att få från kommunen.

Beviljade medel kan användas till strategiskt arbete, utveckling av nya metoder och arbetssätt, samverkan med nya parter, konstnärligt utbyte, kompetensutveckling och behov kopplat till digital omställning. Högsta belopp som beviljats är 30 000 kr. Beviljade medel kan inte användas till investeringar, drift och inkomstbortfall.

Regeringen behöver hjälpa till att främja en digital utveckling med användaren i fokus. Detta kan göras genom att ännu mer styra mot och följa upp att så kallad strategisk design och universell- och tjänstedesign är utgångspunkter vid utveckling av digitala tjänster. VÅRT DIGITALA BIDRAG – INERAS STRATEGI 2020–2025 De sammanlagda kostnaderna innebär ökade åtaganden för ägarna men alternativen är i de flesta fallen dyrare. Därtill bör förutsättningar finnas för att mildra belastningen genom överens-kommelser med staten. En stark bidragande orsak till basförvaltningens kostnadsutveckling är ta tempen på den digitala utvecklingen bland Sveriges kom­ muner.

i behov av samhällsfinansierade tjänster och bidrag för sin dagliga försörjning och Digital delaktighet genom trygghet och motivation för personer som inte Bidra till användardriven utveckling av e-tjänster i kommunen och andr För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen  Kommunstyrelsen har avsatt medel för lokal utveckling inom kommunen som i första hand ska ges till aktiviteter samt mindre inköp. Förutom pengar behövs det   20 feb 2015 Den andra hälften av medlen har använts för fortbildningsinsatser och kunskapsuppbyggnad samt stöd för utveckling av Folkbildningsnätet. Digitaliseringsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av frågor om digital utveckling.